תעודות והסמכות

מחוייבות לסטנדרטים הגבוהים ביותר


אנו מאמינים שמקצוענות ללא פשרות ניתן להשיג באמצעות יישום שיטות אנליטיות מהימנות, בשילוב מפרטים נכונים, דיוק ורגישות לצד יכולת לחזור במדויק על תהליכים וניסויים. בזכות המקצוענות שלנו התוצאות שאנו מספקים עומדות בתקנים הבינלאומיים המחמירים: IS, USP, Standard Methods, EPA DAB, NIOSH, EP ו B. Herbal Pharm.

הסמכות והרשאות שניתנו לבקטוכם:

הרשות להסמכת מעבדות
ISO 17025
משרד הבריאות הישראלי
  • בדיקות מיקרוביאליות למים ומזון
  • בדיקות כימיות למים ומזון
  • תעודה לאיכות נוהלי הייצור
משרד החקלאות
בדיקת שאריות חומרי הדברה למוצרי חקלאות אורגניים
המשרד לאיכות הסביבה
  • בדיקות זיהום במים ובקרקע
משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
רשימה של מעבדות מוסמכות לביצוע אנליזה של בדיקות סביבתיות