דיגום ובדיקות חוץ

בקטוכם משקיעה באופן מתמיד הן בצוות המקצועי שלה, הן במתודולוגיות מחקר חדשות והן בציוד העומד בקדמת הטכנולוגיה, והכל כדי לאפשר דיוק מירבי בבדיקות ובדיגום שטח. מחלקת הדיגום ובדיקות השטח שלנו מונה 12 דוגמים מקצועיים המפוזרים ברחבי ישראל. לכל דוגם רכב דיגום הכולל את מיטב ציוד הדיגום דוגמת מקררים, התקנים לבדיקת הימצאות כלור, הגבה, מוליכות אלקטרונית ועכירות, וכן ציוד לדיגום קרקע, ביוב, מי קולחין, מי שתייה ומזון.

 

הנחיות דיגום